Вниманието има нужда от ориентири, в структуриране и отделяне от общото. Ако търговецът държи на доброто представяне на своите шоколади и бонбони, трябва да съумее да я рамкира с изображения и/или текст, които да създават подходяща емоция, предразполагаща към спиране и разглеждане.