Успешни кръстосани продажби

Успешни кръстосани продажби

За кръстосани продажби говорим, когато имаме втора точка на продажба в непосредствена близост до друг продукт, който може да бъде използван в комбинация. Примери за това са, когато до бирата поставим чипс, до млякото бисквити или до виното-презервативи. Възможностите за комбинации са много, като все пак близостта на двата продукта трябва да е позната и интуитивна комбинация, за да може клиентът да се сети, какво точно се иска от него 🙂

Някои основни елементи за успешна втора точка на продажба

Някои основни елементи за успешна втора точка на продажба

Стелажът, на който ще стоят вашите продукти, не е само място. Той е и посланик на бранда. Често в магазините се виждат високо позиционирани продукти върху грозни и разкривени стелажи, сглобени сякаш в мазето на някой “рекламаджия”. Картонените стелажи определено означават по-нисък еднократен разход, но дали са достатъчно добри в основната си цел – да привлекат окото на клиента и да доведат до очакваните резултати, измерени в очаквани продажби?