(02) 421 08 36 info@display-bulgaria.com

Има ли зони в магазина, които са рядко посещавани от клиентите? Когато пространството е голямо или с множество ъгли и чупки, често цели категории се превръщат в слепи петна с неудовлетворителни продажби.

Как да бъде създаден супермаркет с такова движение, че хората да са поведени от самото начало и да достигнат до всяко ъгълче?

Ключът към отговора на този въпрос е наблюдението. Добрият магазин е проектиран според това как ходим и накъде гледаме. Той разбира навиците на движение на клиентите и се възползва от тях, вместо да ги пренебрегва или да се опитва да ги промени.

Затова ще се спрем върху няколко ключови елемента (базирани на наблюдение и опит), които са задължителни за добрата навигация в търговската зала. Те ще улеснят планирането на категориите в новия супермаркет, както и когато преподреждаме или ремонтираме стария.

Посока на движение

Когато купувачите влизат в магазин, те се насочват естествено надясно. Това може да не е съвсем видимо на пръв поглед, защото не се случва рязко, а е по-скоро постепенно движение. Този факт определя важността на зоната след входа – това е мястото, което ще бъде посетено oт 100% от клиентите на магазина и представлява манифест на обекта или веригата. Добре е там да бъде изложена ключова категория. Известна верига в България отлично съчета изискванията за широка зона за адаптация на входа вдясно с голяма фреш зона с ниски и подредени под ъгъл стелажи.

Скорост на придвижване

Знаете ли,че хората намаляват ход, когато видят повърхности, които отразяват? Този факт може да бъде от полза, когато ремонтирате входа на магазина или при категории, през които искате клиентите да минат по-бавно. Ако поставите плоскости, които позволяват на купувачите да се огледат, ще ги откъснете от забързаните мисли и ще имате възможността да им привлечете вниманието.

Указателни табели

Нещо толкова просто, като това, че хората гледат и се движат напред се оказва предизвикателство при поставянето на регалите в магазина. Изисква се усилие да се върти глава на ляво и надясно, докато се върви, за да се види какво има по рафтовете. Ако заобикалящата среда е позната няма проблем, защото това е добре познатият квартален магазин. В по-малко позната обстановка, обаче, вниманието е ангажирано с ориентация сред категориите. Ето затова подобно на пътните знаци, табелите оказващи категориите е добре да бъдат поставени ясно и видимо в перпендикулярна позиция на пътеката.

Карта

Добре обмисленото подреждане на категориите и стоките в тях – планограмите – са картите, които показват къде са разположени продуктите на рафтовете. Точно както се поставят ясни табели за забележителностите, които туристът е важно да посети, така и ключовите категории или продукти трябва да бъдат маркирани с ясни знаци, за да не бъдат пропуснати от купувача. Сигурната зона, в която клиентите вероятно ще видят стоката е малко над нивото на очите до около височината на коленете.

Потайности

Магазин, който е интересен и преминава гладко от категория в категория, привлича купувачите и в най-отдалечените си ъгълчета. Ако след влизането клиентите мислят, че нещо интересно се случва в дъното на магазина, те ще стигнат там поне веднъж. Това може да бъде изнесена промо зона, кът за демонстрации, екран на който текат кулинарни предавания – всичко според вашето въображение.

 

По своята същност, магазинът представлява малък свят, със своите пътища, забележителности и характер. Ясно поставените знаци, които с лекота насочват купувачите ще направят пазаруването приятно и удобно и естествено ще доведат до повече импулсни покупки и по-чести посещения. А нали това в крайна сметка е целта на всеки търговски обект?