(02) 421 08 36 info@display-bulgaria.com
6 стъпки за повече продажби в хоризонталната щандова витрина

6 стъпки за повече продажби в хоризонталната щандова витрина

Във време на еднакви предложения и еднакво изглеждащи търговски обекти, ценовите промоции водят до временно увеличаване на продажбите и не съдействат за изграждане на лоялни клиенти.

Необходимо е откриването на силно конкурентно предимство, което ще привлича хората, независимо дали цените са с няколко стотинки повече или по-малко.

Това предимство може да се състои в различни и застъпващи се активности на магазина или изграждане на привлекателни центрове/продуктови категории, които отличават вашия магазин от този на конкуренцията и да дават причина на клиента да се връща често.

Една от категориите с голям потенциал за привличане са пресните продукти на оразмеряване в хоризонталната щандова витрина.

Привлекателната визия, добре подбрани продукти, ясната ценова и продуктова информация ще привлече вниманието на клиента и той ще предпочете да си пазарува от вашия магазин, а не от този на конкуренцията.

Ето и шестте стъпки за превръщането на щандовата витрина в дестинация за лоялни клиенти:

1. Изградете си домашна система за проучване на клиентите. Наблюдавайте ги как пазаруват, кое привлича вниманието им, направете анкета, за да разберете какво харесват и какво биха искали да се подобри.

2. Комбиниране на предложенията, така че не само да продавате повече, но и да печелите повече. Дайте предложения за рецепти с комбиниращи се продукти от вашата щандова витрина. Така клиентите ви ще имат допълнителна полза, а вие да имате по-висока стойност на единичната покупка.

3. Презентацията.  Клиентите пазаруват със сетивата си. Една красиво подредена и чиста щандова витрина ще спре преминаващия купувач и ще му даде силен импулс към покупка.

4. Нека да има допълнителна и ясно видима информация, както за цени, така и за промоции или кратки рецепти. Така клиентът няма да се дразни, ако трябва да почака да бъде обслужен, защото ще има какво да прочете, а и да се сети за още нещо, което може да си купи.

5. Създайте си собствена система за обучение на продавач консултантите. Не позволявайте обслужващите щандовата витрина да създават отрицателно мнение за бизнеса, който сте създали.

6. Планирайте поне с месец напред различни активности за представяне на нови продукти, комбинации или промоции, за да държите клиента непрекъснато ангажиран.

Вижте идеи за отлична презентация в щандовата витрина.