(02) 421 08 36 info@display-bulgaria.com

ВИДЕО ТЪЧ СКРИЙН СТЕНА ни посреща в магазин за облекла.

Това е едно ново преживяване, което всъщност съчава емоцията на традиционното пазаруване с високата технологичност, достъп до цялата информация и изчерпателност на он-лайн пазаруването.
Проектът е реализиран от UMDASCH Shopfitting Group, съвместно с Ars Electronica Solutions, Samsung и модния ритейлър RAG. Идеята на разработката е да вкара виртуалния свят вътре в традиционния магазин.

Наистина е впечатляващо – интерактивна платформа с екран 4 х 2 метра, който ползвате сякаш пазарувате от собствения си лаптоп, като в същото време можете да пипнете и да пробвате дрехата „на живо“ и да отнесете покупките у дома още в следващия момент.